Modele rozwoju gospodarczego

Cass D., croissance optimum dans un modèle agréant d`accumulation de capital, «examen des études économiques» 1965, vol. 32, no 3, art. Aghion P., Howitt P., un modèle de croissance par la destruction créative, “Econometrica” 1992, vol. 60, n ° 2, art. 323 – 351. 1 temat: MODELE Rozwoju gospodarczegoDział WAPÓŁCZESNE PRZEMIANY SPOŁECZNO-GOSPODARCZE I POLITYCZNE PAŃSTW ŚWIATA temat: MODELE rozwoju gospodarczego Venables A.J., Nuno Limao M., désavantage géographique: A Hecksher – Ohlin – von Thünen modèle de International spécialisation, “Journal of International Economics” 2002, vol. 58, n ° 2, art. 3 modèle maltuzjański stworzył Go Thomas Robert Malthus (brytyjski ekonomista) przełom XIX i XX wieku założenia:-Liczba droits świata będzie rosła w postępie geometrycznym (3% rocznie i podwaja się co 25 LAT)-zapotrzebowanie na żywność rośnie w postępie arytmetycznym (wolniej) konsekwencje: dysproporcje między przyrostem naturalnym a produkcją żywności – Głód, ubóstwo propozycje rozwiązania problemu-ograniczyć przyrouille naturalny przez i płac na niskim poziomie 2 Główne MODELE Rozwoju gospodarczegoModel maltuzjański modèle Keynesa Model ogólnoświatowego zrównoważonego Rozwoju (ekorozwf) Barro R.J., dépenses du gouvernement dans un modèle simple de croissance endogène, “Journal de l`économie politique” 1990, vol. 98, n ° 5, art. 103 – 125. 8 modèle ekorozwoju doktryna Ekonomii politycznej, zakładająca qualité życia na poziomie na jaki Pozwala Obecny rozww cywilizacyjny, w przeciwieństwie do “żelaznej Reguły Ekonomii” malthusa. WCED z 1987 r. – “nasza Wspólna przyszłość”: “na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwla zrównoważony, pour jest taki rozwle, w którym potrzeby obecnego Generations mogą być zaszijone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zasljenie.

Diamond P., dette nationale dans un modèle de croissance néoclassique, «American Economic Review» 1965, vol. 55, n ° 5, art. 1126 – 1150. Galor O., convergence? Inférences de modèles théoriques, “Economic Journal” 1996, vol.